TeleCube

Aby aktywować komunikację VoIP i SMS np. dla

  • wywoływania połączeń do numerów z Egito (Click-2-Call)
  • rejestrowania zdarzeń: nieudane połączenie, zakończona rozmowa, próba kontaktu ze strony klienta
  • sprawdzaniu numeru dzwoniącego poprzez TeleCube w bazie Egito
  • wysyłanie powiadomień o statusie zamówienia
  • potwierdzenia umówionych spotkań
  • wysyłka SMSów bezpośrednich

potrzebne będzie konto TeleCube

Po zalogowaniu w Panelu TeleCube w zakładce: Bramka SMS > Integracja (API) > Adresy IP należy podać adres IP serwera Egito.

W Egito, podczas dodawania nowej integracji TeleCube, należy podać własną nazwę dla tej integracji (szczególnie przydatne gdy używamy kilku bramek SMS). Po tej nazwie będzie można identyfikować, którą właśnie konfigurujemy - początkowo wystarczy nawet tak prosta nazwa jak "smsy".

Podać należy dane do autoryzacji:

  • nazwę użytkownika TeleCube
  • hasło użytkownika TeleCube

W tym samym oknie do uzupełnienia pozostaje pole tekstowe Domyślny nadawca czyli nr telefonu lub tekst, który będzie pojawiać się odbiorcom jako nadawca wiadomości (uwaga: ten numer lub tekst muszą byc zgodne z konfiguracją w TeleCube)

Status należy pozostawić Aktywny.

Poprawne połączenie można zweryfikować po zapisaniu poprzez przycisk Pokaż > Testowanie połączenia.

Jeżeli integracja jest poprawnie skonfigurowana pojawią się przyciski wybierania połączenia VoIP przy numerach telefonów a także opcje wysyłania ręcznych SMSów w Kontaktach, Ofertach, Zamówieniach, Fakturach itd.

Możliwe będzie także wysyłanie SMSów automatycznymi akcjami.