Słowniki

W zależności od branży i wraz z rozwojem firmy różny jest zakres używanych w firmie pojęć i kategorii. Udostępniliśmy edycję słowników by dodać kolejne wartości do wybranych pól w systemie. Będzie to znacząco ułatwiać pracę z formularzami i listami w systemie. Odpowiednia kategoryzacja nowych wpisów przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko błędów i niedopatrzeń.

Jak edytować słowniki?

Edytowanie słowników Po wejściu w zakładkę Ustawienia i wybraniu przycisku Słowniki w panelu głównym wyświetlona zostanie lista słowników dostępnych w systemie, nie muszą być to słowniki obecnie używane w którymś z formularzy. Po wybraniu słownika można edytować dostępne w nim słowa. Każdy słownik odpowiada innemu polu w formularzach i filtrach. Obecne w słowniku pojęcia będą dostępne w listach wyboru w odpowiadających im polach formularzy.

 1. Dodawanie nowego pojęcia w wybranym słowniku rozpoczniesz od wpisania nowego słowa i kliknięcia przycisku Dodaj znajdującego się po prawej stronie.

  • Widoczna lista dostępnych słów w słowniku zostanie zaktualizowana.
 2. Zmiana kolejności pojęć na liście (czyli również w polach wyboru w formularzach) dokonuj za pomocą metody przeciągnij i upuść.
 3. W słowniku możesz stosować hierarchię słów, którą uzyskasz przeciągając wybrane słowo do słowa, pod którym ma się znaleźć.
 4. Do edytowania pojęć wystarczy kliknąć pole tekstowe z pojęciem i dokonać potrzebnych zmian.
 5. Dezaktywuj pojęcia w słowniku za pomocą ikony kosza.
 6. Wszelkie zmiany zapisuj za pomocą niebieskiego przycisku Zapisz.

Słowniki podpinane są za pomocą unikalnej nazwy kodowej, co zmusza do poznania nazewnictwa kodów dla standardowych pól. Oto pobieżna lista z informacją gdzie znajdują się poszczególne słowniki:

 • Formularz Działania

  • Priorytet > priority
 • Formularz Kontrahenta

  • Stan kontrahenta > accountStatus
  • Forma prawna > companyType
 • Formularz Kontaktu
 • Formularz Lead

  • Ocena > lead.rating
  • Źródło > lead.source
 • Formularz Szansy sprzedaży
 • Formularz oferty

  • Stan oferty > offerState
 • Formularz zamówienia

  • Stan zamówienia > commisionState
 • Formularz faktury
 • Formularz produktu

  • Jednostka miary > typeMeasurment
  • Kategoria produktu > productType